Kauno laisvųjų krikščionių bažnyčiasekmadienio pamaldos

Sekmadieniais – 11:00 val. 

Kviečiame prisijungti prie sekmadienio pamaldų bei kartu pašlovinti Viešpatį.

šv. rašto studijos

Pirmadieniais – 18:00 val.
(nuo spalio 5 d.)

 

MOTERų šv. rašto studijos

Penktadieniais – 17:30 val.

Esate laukiamos bendrystei studijuojant Dievo Žodį.